İçerik İle İlişkili Kayıtlar

 

Belgeler

 

 

Oluşturduğunuz içeriği kayıtlı bir belge ile ilişkilendirebilirsiniz.

 

1.Belge İlişkilendirme

Belge ilişkilendirme butonunu kullanarak mevcut belgeler arasından seçim yapabilirsiniz. Bir içeriği birden fazla belge ile ilişkilendirebilirsiniz.

2.İlişkili Belgeyi Silme

Sil butonunu kullanarak içerik ile ilişkilendirdiğiniz belgenin ilişkisini kaldırabilirsiniz. Bu durumda belge kaydı silinmez sadece içerik ile ilişkisi kaldırılır.

 

Ürünler

 

 

Oluşturduğunuz içeriği bir ürün kaydı ile ilişkilendirebilirsiniz.

 

1.Ürün İlişkilendirme

Ürün ilişkilendirme butonunu kullanarak mevcut ürünler arasından seçim yapabilirsiniz. Bir içeriği birden fazla ürün ile ilişkilendirebilirsiniz.

2.İlişkili Ürünü Silme

Sil butonunu kullanarak içerik ile ilişkilendirdiğiniz ürün kaydının ilişkisini kaldırabilirsiniz. Bu durumda ürün kaydı silinmez sadece içerik ile ilişkisi kaldırılır.
 

 

Üyeler

 

 

Oluşturduğunuz içeriği bir üye kaydı ile ilişkilendirebilirsiniz.

 

1.Üye İlişkilendirme

Üye ilişkilendirme butonunu kullanarak mevcut üyeler arasından seçim yapabilirsiniz. Bir içeriği birden fazla üye ile ilişkilendirebilirsiniz.,

2.İlişkili Üyeyi Silme

Sil butonunu kullanarak içerik ile ilişkilendirdiğiniz üye kaydının ilişkisini kaldırabilirsiniz. Bu durumda üye kaydı silinmez sadece içerik ile ilişkisi kaldırılır.
 

 

Çalışanlar

 

 

Oluşturduğunuz içeriği bir çalışan kaydı ile ilişkilendirebilirsiniz.

 

1.Çalışan İlişkilendirme

Çalışan ilişkilendirme butonunu kullanarak mevcut çalışanlar arasından seçim yapabilirsiniz. Bir içeriği birden fazla çalışan ile ilişkilendirebilirsiniz.

2.İlişkili Çalışanı Silme

Sil butonunu kullanarak içerik ile ilişkilendirdiğiniz çalışan kaydının ilişkisini kaldırabilirsiniz. Bu durumda çalışan kaydı silinmez sadece içerik ile ilişkisi kaldırılır.

 

Görevler

 

 

Oluşturduğunuz içeriği bir görev kaydı ile ilişkilendirebilirsiniz.

 

1.Görev İlişkilendirme

Görev ilişkilendirme butonunu kullanarak mevcut görevler arasından seçim yapabilirsiniz. Bir içeriği birden fazla görev ile ilişkilendirebilirsiniz.

2.İlişkili Görevi Silme

Sil butonunu kullanarak içerik ile ilişkilendirdiğiniz görev kaydının ilişkisini kaldırabilirsiniz. Bu durumda görev kaydı silinmez sadece içerik ile ilişkisi kaldırılır.

 

 

Benzer makaleler